Nagradni Foto konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu – „Najlepše slike Valjevskih planina: Povlena, Maljena, Magleša, Medvednika i Jablanika.“

 

Klub Ars Nova, Udruženje za zaštitu, razvoj i promociju valjevskih planina, Udruženje za razvoj turima i zaštitu prirode “Taorska vrela” i Turistička organizacija Valjevo   raspisuju FOTO KONKURSA za učenike osnovnih i srednjih škola.

Ovaj foto konkurs podeljen je u dve kategorije. Prvu kategoriju čine učenici  osnovnih škola, a drugu kategoriju učenici srednjih škola.

Svaka fotografija mora odgovarati temi konkursa, da bude u JPG formatu. Pored toga, svaka fotografija mora da bude potpisana imenom i prezimenom učenika, razredom, školom i imenom nastavnika.

Izbor fotografija će se vršiti na sledeći način:

  1. Originalnost,
  2. Pristupačnost fotografiji,
  3. Kvalitet sadržaja same fotografije

Zainteresovani učenici mogu slati svoje radove koji su nastali tokom 2019. godine.

Fotografije se šalju na adresu: foto.valjevskeplanine@gmail.com do 22. novembra 2019. godine.

Žiri Za Fotokonkurs je u sastavu: mr Vojislav Jovanović, fotograf, Marija Đurić, istoričar umetnosti, Milan Marković, fotograf, Miroslav Milovanović, Agencija As media .

Najbolji radovi biće nagrađeni i predstavljeni u kalendaru za 2020. godinu.

Po završetku konkursa biće organizovana Izložba nagrađenih radova.

Kontakt osoba Aleksa Savić – 064/511-82-77

 

Aktuelnosti