Klub Ars Nova i Turistička organizacija Valjevo raspisuju “FOTO KONKURSA -ZELENI ZAVIČAJ“ , najbolje fotografije valjevskog kraja.

Pozivamo vas da fotografije valjevskih planina, reka, sela, vrela, izvora, vidikovaca, izletišta, staza prosledite do 10.12.2021 na adresu Turstičke organizacije Valjevo (adresa Turističke organizacije Valjevo, ul Prote Mateje 1/1, Valjevo, i mejl tovaljevo@mts.rs , kontakt osoba Aleksa Savić – 064/511-82-77).

Svaka fotografija mora odgovarati temi konkursa, da bude u JPG formatu. Pored toga, svaka fotografija mora da bude potpisana imenom i prezimenom .

Izbor fotografija će se vršiti na sledeći način:
– Originalnost,
– Pristupačnost fotografiji,
– Kvalitet sadržaja same fotografije

Žiri za Foto-konkurs je u sastavu:
➡️ mr Vojislav Jovanović( direktor Moderne galerije Valjevo),
➡️ Dragan Krunić, fotograf,
➡️ Vladimir Bajić, samostalni umetnik-fotograf.

Najbolji radovi biće nagrađeni.
Po završetku konkursa biće organizovana Izložba nagrađenih radova.
Učešće u izboru za najlešu fotografiju na konkursu “Zeleni zavičaj“, ima za cilj da se ocene naše sopstvene mogućnosti i kapaciteti koji nam mogu doprineti razvoju turizma našeg kraja.

Ovom akcijom želimo da promovišemo najbolje što Valjevo i njegova okolina imaju i da podstaknemo druge da slede ove primere. Grad Valjevo sa okolinom ima široku turističku ponudu, želja nam je da tu turističku ponudu obogatimo, unapredimo i na reprezentativan način promovišemo kako domaćim tako i stranim turistima.

Aktuelnosti