Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će i u 2019. godini realizovati Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za
podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike
Srbije, kojom je građanima opredeljeno više od sto hiljada vaučera u vrednosti od 5.000
dinara.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos
sredstava koji se po vaučeru može refundirati Ugostitelju.

Prijavljivanje građana za boravak od minimum pet noćenja u prijavljenim objektima će se
vršiti od 1. januara do 15. oktobra 2019. godine.

O uslovima konkursa za dodelu besplatnih vaučera za odmor u Srbiji građani se detaljnije mogu informisati na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs.

Aktuelnosti