Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će u 2018. godini, četvrtu godinu za
redom, realizovati Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za
podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike
Srbije, kojom je građanima opredeljeno osamdeset hiljada vaučera u vrednosti od 5.000
dinara.
Svi zainteresovani ugostitelji koji ispunjavaju uslove u realizaciji šeme dodele
vaučera, potrebnu dokumentaciju dostavljaju od utorka, 19. decembra 2017. godine, na
adresu resornog Ministarstva (Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd). Lista
Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera će biti objavljena 29.
decembra 2017. godine. Navedenu listu će Ministarstvo sedmično ažurirati
novopristiglim prijavama i objavljivati na internet prezentaciji Ministarstva
(www.mtt.gov.rs).

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev
ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji gradova Beograda i Novog Sada
(izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge
prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima
u skladu sa Zakonom o turizmu, a nalaze se na teritoriji ovih gradova).
Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos
sredstava koji se po vaučeru može refundirati Ugostitelju.
Prijavljivanje građana za boravak od minimum pet noćenja u prijavljenim objektima će se
vršiti od 1. januara do 15. oktobra 2018. godine.

Aktuelnosti