Početkom aprila meseca Turistička organizacija Valjevo je objavila Konkurs za izbor suvenira grada Valjeva. Ovih dana Komisija je završila sa radom i nagrađena su tri predloga.

Komisija za izbor suvenira grada Valjeva  je zasedala u sastavu:

  • Dušan Arsenić, dizajner – predsednik komisije
  • Dušan Jovanović, direktor Moderne galerije
  • Ksenija Stevanović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture
  • Gordana Pajić, etnolog, Narodni muzej Valjevo
  • Dragica Čanković, direktor Turističke organizacije Valjevo

Na osnovu prispelih predloga po javnom pozivu, Komisija je u skladu sa uslovima iz javnog poziva donela odluku da se dodele nagrade:

  • KAZANČIĆ SUVENIR (autor: Radovanović Nenad, Valjevo) u kategoriji „TADICIONALNI SUVENIR“
  • KUTIJA USPOMENA IZ VALjEVA (autor: Ljubica Vasiljević, Valjevo) u kategoriji „UMETNIČKI SUVENIR“
  • DEKORATIVNA KUTIJA (autor: Jelena Kostić, Novi Sad) u kategoriji „SAVREMENI SUVENIR“

Na konkurs za suvenir grada Valjeva je stiglo tridesetsedam (37) predloga. Utisak komisije je da su ideje bile na solidnom nivou i da prispeli predlozi nisu u potpunosti ispunili zahtev za suvenir grada Valjeva, da je put do izbora suvenira grada Valjeva dugotrajan i da je ovo početak traženja rešenja za suvenir grada.

Zaključak Komisije da je javni konkurs najpogodnija forma za dobijanje najefektnijih rešenja i da ga treba uneti u Program rada Turističke organizacije Valjevo kao i fond nagrada da mora biti veći zbog stimulacije većeg broja učesnika konkursa.

Kreativnost i maštovitost stvaralaca u produkciji suvenira naročito bi trebala doći do izražaja u korišćenju simbola grada. Tragaće se za novim idejama ali moramo nastojati da neka rešenja postanu trajno opredeljenje.

Tradicija i etnosocijalne osobenosti takođe su jedan od elemenata za identifikaciju tipskih suvenira grada.

U narednom periodu Turistička organizacija Valjevo će se pobrinuti da se nagrađeni radovi nađu u prodaji u suvenirnici grada.

Aktuelnosti